Home

Maarten Imkamp

Maarten Imkamp

Hoe gaat u met conflicten om? Heeft u tijdelijk bestuur of tijdelijke versterking van uw bestuursteam nodig? Wilt u scherp blijven in uw leiderschap en u verder ontplooien? Gericht blijven op uw eigen ambities en in uw eigen kracht blijven?

Overal waar mensen intensief samenwerken, botsen ideeën, belangen en overtuigingen van tijd tot tijd met elkaar. Dat is onvermijdelijk. De kunst is om daar op een goede manier mee om te gaan. Wat doet u wanneer u persoonlijk betrokken bent bij een conflict? Hoe pakt u als bestuurder conflicten in de organisatie aan? Vastgelopen relaties en conflicten kunnen plots tot ernstige klant- of imagoschade leiden. Hoe kunt u spanningen en (vastgelopen) conflicten in uw team of organisatie structureel om buigen in nieuwe oplossingen en vooruitgang? Conflicten belemmeren goede samenwerking, terwijl angst voor conflicten het elkaar open en respectvol aanspreken weer belemmerd. Hoe kunt u hier goed mee omgaan?

“Meerwaarde creëren voor de samenleving door organisaties en professionals tot optimale prestatie te brengen, speciaal door het creëren van gemeenschappelijk belangen en het productief maken van conflicten”.

Het doel is een sterke en adaptieve organisatie te creëren die zijn bestaansrecht waarmaakt binnen een dynamische markt.

Maarten’s motto is “Elke patiënt telt”. Terwijl de kranten vol stonden over conflicten in andere ziekenhuizen met de patiënt als slachtoffer, wist ziekenhuisbestuurder Maarten samen met specialisten te blijven koersen op excellente zorg voor iedere patiënt. Maarten’s natuurlijke aanpak resulteerde in een succesvol bondgenootschap van professionals ten dienste van de patiënt. Hoe weet hij te voorkomen dat interne spanningen en conflicten de resultaten negatief beïnvloeden?

Wij hebben een natuurlijke neiging de signalen te vermijden en negeren met alle kwalijke gevolgen van dien. Zeker als wij werken in een complexe omgeving zoals een ziekenhuis. Spanning en conflicten binnen organisaties hoeven echter geen belemmering te vormen voor goede prestaties.

Bent u benieuwd hoè Maarten dit aanpakt? Bekijk het onderstaand portfolio.

Conflictregulatie

Zoekt u een structurele oplossing voor conflicten? Wilt u een open aanspreekcultuur ontwikkelen? Wilt u een vastgelopen conflictsituatie weer vlottrekken?

Bestuur

Heeft u tijdelijk bestuur of  versterking van uw bestuursteam nodig? Wilt u uw organisatie opnieuw richten en inrichten voor de nieuwe uitdagingen van de toekomst?

Leiderschap

Wilt u scherp blijven in uw leiderschap en u verder ontplooien? Wilt u in uw eigen kracht blijven? Welke talenten zijn aanwezig om succes te boeken?