Bestuur

Bestuur

Heeft u tijdelijk bestuur of tijdelijke versterking van uw bestuursteam nodig om uw organisatie te richten en in te richten voor de nieuwe uitdagingen van de toekomst? Een toekomst waarin uw medewerkers hun professionaliteit optimaal benutten voor de klant en samenleving?

Imkamp M+A Bestuur biedt ruime en brede bestuurlijke kennis en ervaring gericht op prestatieverbetering van mens, team en organisatie. Speciale aandacht heeft Maarten Imkamp hierbij voor het borgen van adequate professionele relaties. Dit betreft zowel de relaties onderling, als ook de positionering van de professionals binnen de organisatie. De bijbehorende weerstanden en spanningen in een veranderingsproces tracht hij te openen om ruimte te creëren voor vooruitgang.

Snel tot de kern komen binnen complexe situaties is zijn kracht. Hij creëert vernieuwende oplossingen door verbindingen te leggen tussen mensen. Kansen en mogelijkheden zien. Dit betekent het klantgericht maken van de procesorganisatie. Het betekent ook het stroomlijnen van bedrijfsprocessen om rendement te verhogen. Een inspirerend toekomstbeeld ontwikkelen waarin je mensen mee neemt. Laat mensen lol in hun werk vinden.

Bewegen

 • Toekomstgericht ondernemerschap & innovatie
 • Ruimte creëren voor (nieuwe) kansen en oplossingen
 • Bewegen naar een hoger prestatie niveau voor kwaliteit, service en rendement

Verbinden

 • Klant en dienstverlening
 • Inhoud dienstverlening met strategie
 • Medewerkers en organisatie
 • Medewerkers onderling

Door Maarten Imkamp’s jarenlange ervaring en deskundigheid, opgedaan tijdens zijn bestuurlijke loopbaan, biedt hij u:

 • Strategie- en visieontwikkeling: strategisch beleid en positionering van de organisatie;
 • Prestatieverbetering: organisaties naar hoger niveau brengen qua kwaliteit, servicegerichtheid en financieel rendement;
 • Verandermanagement ter behoud van het goede met zo nodig:
  • Aanpassen van organisatiestructuur op geleide van de inhoud en markt
  • Versterking van de positie van de professionals binnen het management
  • Reorganisatie van werkprocessen van aanbodgericht naar klantgericht en ketenvorming
  • Cultuurverandering op gebied kwaliteit- & veiligheid zorg;
 • Versterking van teamwork;
 • Uitbreiding en versterking van externe samenwerking; fusieverkenningen.

“Maarten had een duidelijk visie op de oplossingen voor problemen waar zijn organisatie mee te kampen had. Hij koos niet voor halve oplossingen, gericht op de korte termijn en snel in te voeren. Hij startte grote verandertrajecten die creativiteit, doorzettingsvermogen, lef en een scherp gevoel voor verhoudingen vergde en welke gericht waren op de toekomst. Hij is een uitermate prettig persoon om mee te werken, kan goed luisteren en weet het beste te halen uit relaties”.

de heer B., Samenwerkingspartner