Conflictregulatie bij bestaande conflicten

Conflictregulatie bij bestaande conflicten

Voor bestaande conflicten biedt Imkamp M+A een leer- en interventietraject in de vorm van werkbijeenkomsten, die gericht zijn op het structureel verhogen van het conflictoplossend vermogen van de betrokken groep. Doorgaans zijn 3 werkbijeenkomsten van 3 uur voldoende.

De aanpak bestaat uit de achtereenvolgende 4 stappen.

 1. Inzicht in ruzie en creëer beweging.
  Men verkrijgt aan de hand van het eigen conflict inzicht in de gedragsbiologische gronden van conflicten en inzicht in de psychologische en groepsdynamische werkingsmechanismen. Door conflict-mapping van het eigen conflict aan de hand van het Conflictmodel en door training van alternatief gedragsrepertoires ontstaat weer ruimte voor beweging binnen het bestaande conflict (action learning).
 2. Pak verbetering.
  Binnen de verkregen ruimte wordt gezocht naar nieuwe verbeteringen en oplossingen
 3. Realiseer verzoening.
  Beschadigde relaties worden hersteld als basis voor toekomstige samenwerking.
 4. Integreer een systematiek voor conflictregulatie.
  Een aanpak en afspraken voor de ontwikkeling van een open cultuur in het omgaan met conflicten wordt geïntegreerd in de eigen bedrijfsvoering.

Imkamp levert de benodigde kennis en instrumenten tijdens de werkbijeenkomsten om het eigen conflict op te lossen en om een systeem voor conflictregulatie te integreren in de eigen bedrijfsvoering. De deelnemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun inzet en de bereikte resultaten.