Conflictregulatie systeem

Ontwikkeling conflictregulatie systeem als onderdeel bedrijfsvoering

conflictregulatiesysteem

conflictregulatiesysteem

Samen met u ontwikkelt en implementeert Imkamp M+A een systematiek om structureel het oplossend vermogen binnen uw organisatie voor spanningen en conflicten te verhogen. De angst om elkaar aan te spreken wordt hiermee tevens verlaagd.

De systematiek bestaat uit 5 onderling samenhangende componenten.

  1. De leiding heeft een visie en ambities ten aanzien van conflictregulatie en draagt deze uit als integraal onderdeel van gezonde bedrijfsvoering;
  2. Kennis en vaardigheden inzake conflictregulatie zijn aanwezigheid en geborgd;
  3. Er is een uitvoeringsstructuur aanwezig voor conflictregulatie, zoals laagdrempelige conflictcoaches en “vredes-agenten”;
  4. De ondersteunende staforganisatie is geschoold om de systematiek te onderhouden en zo nodig verder uit te bouwen: interne trainers voor scholing en analyse aanwezige conflicten;
  5. Er is een laagdrempelig en veilig conflictsignaleringssysteem ingevoerd.