Conflictregulatie

Conflictregulatie

Een andere kijk op conflicten & ruzie

Overal waar mensen intensief samenwerken, botsen ideeën, belangen en overtuigingen van tijd tot tijd met elkaar. Dat is onvermijdelijk. De kunst is om daar op een goede manier mee om te gaan. Wat doet u wanneer u persoonlijk betrokken bent bij een conflict? Hoe pakt u als bestuurder conflicten in de organisatie aan? Vastgelopen relaties en conflicten kunnen plots tot ernstige klant- of imagoschade leiden. Hoe kunt u spanningen en (vastgelopen) conflicten in uw team of organisatie structureel om buigen in nieuwe oplossingen en vooruitgang? Conflicten belemmeren goede samenwerking, terwijl angst voor conflicten het elkaar open en respectvol aanspreken weer belemmerd. Hoe kunt u hier goed mee omgaan?

Imkamp M+A Conflictregulatie hanteert een sucesvolle nieuwe aanpak gericht op het structureel verhogen van het conflictoplossend vermogen en open communicatie binnen uw team of organisatie. Met deze aanpak gaan mensen zelf hun conflicten oplossen. Als professional communiceer je weer zinvol en helder met elkaar om een taak goed uit te voeren. Dit draagt tevens bij aan een betere aanspreekcultuur binnen uw organisatie. Er wordt gebruik gemaakt van state of the art wetenschappelijke inzichten.

Imkamp M+A Conflictregulatie is partner voor:

Conflicten hebben een (biologische) functie

Botsingen en conflicten zijn normaal. Sterker nog, ze hebben een functie. Dit is biologisch bepaald. Gedragsbiologisch onderzoek heeft aangetoond dat conflicten vaak noodzakelijk zijn om tot structurering en ontwikkeling in een groep te komen. Alleen is de manier waarop mensen met conflicten omgaan, meestal niet effectief en constructief. Voor organisaties waar intensieve samenwerkingsrelaties cruciaal zijn, is goede conflictregulatie daarom van essentieel strategisch belang.

Imkamp omdersteund u om conflictregulatie een integraal onderdeel te laten zijn van uw bedrijfsvoering.

Wat maakt conflictregulatie anders?

Imkamp M+A Conflictregulatie onderscheidt zich van de traditionele mediation. Het is een nieuwe aanpak die zich richt op het structureel verhogen van het conflictoplossend vermogen van groepen of organisaties. In werkbijeenkomsten wordt het eigen conflict aangepakt. Daardoor leren mensen zelf hun conflicten oplossen en voorkomen ze escalatie. Imkamp beweegt hiermee de groep, maatschap of organisatie naar het transformeren van conflicten in nieuwe kansen en verbeteringen, inclusief verzoening.

Een nieuwe aanpak, die gericht is op de volgende punten:

  • Het zien van ruzie als een normaal gedragsbiologisch fenomeen en het begrijpen van de psychologische en groepsdynamische werkingsmechanismen ervan
  • Het herkenen van de leerpunten, het ontdekken van alternatief gedrag en het benutten van verbeteringskansen
  • Het realiseren van verzoening en het integreren van conflictregulatie in de bedrijfsvoering.

Met deze aanpak krijgt u als organisatie structureel grip op conflicten. U ontwikkelt een cultuur en structuur om blijvend het conflictoplossend vermogen te verhogen. Hierdoor kunt u conflicten vroegtijdige herkennen, tijdig interveniëren en daardoor escalatie van langdurige en voor de organisatie schadelijke conflicten mogelijk voorkomen. Doordat mensen beter met spanningen en conflicten om kunnen gaan wordt ook de aanspreekcultuur in uw organisatie verbeterd.

Bewegen

  • Ruimte creëren voor (nieuwe) oplossingen en kansen
  • Vaste denk- en actiepatronen komen in beweging

Verbinden

  • Van “ik” heb een probleem, naar “wij” creëren een oplossing
  • Verbinden van onderlinge en onderliggende intenties

Wat kunt U verwachten van Imkamp M+A Conflictregulatie

 

Conflictregulatie systeem

Samen met u ontwikkelt en implementeert Imkamp M+A Conflictregulatie een systematiek om structureel het oplossend vermogen binnen uw organisatie voor spanningen en conflicten te verhogen. De angst om elkaar aan te spreken wordt hiermee tevens verlaagd.

 

Conflictregulatie bestaande conflicten

Voor bestaande conflicten biedt Imkamp M+A Conflictregulatie een leer- en interventietraject in de vorm van werkbijeenkomsten, die gericht zijn op het structureel verhogen van het conflictoplossend vermogen van de betrokken groep.

 

Workshops conflictregulatie

Imkamp M+A Conflictregulatie kunt u ook benaderen voor workshops over conflictregulatie. Aan de hand van casuïstiek van de deelnemers verkrijgt men inzicht in de werkingsmechanismen van conflicten. Verschillende interventiemogelijkheden komen hierbij aan de orde.

“Maarten gaf mij met zijn inspirerende aanpak een verassende andere kijk op ruzie. Ik hoef daar niet meer bang voor te zijn en durf nu een ruzie met open vizier in te gaan. We hebben als groep geleerd om in de toekomst op deze andere manier met botsende belangen en ruzie om te gaan. Op een gezonde wijze ruzie maken is mensenwerk”

Mevr. B., deelneemster werkbijeenkomst