Curriculum Vitae Maarten Imkamp

Curriculum Vitae Maarten Imkamp

Persoonsgegevens

Naam:
Geboortedatum:
Telefoon:
E-mail:
Martinus Antonius Imkamp (Maarten)Maarten Imkamp
4 mei 1957
+31 (06) 51 990 913
info@imkamp-ma.nl

Werkervaring

Brede en diepgaande bestuurlijke ervaring in complexe professionele zorgorganisaties:

 • Strategie- en visieontwikkeling: strategisch beleid en positionering van de organisatie
 • Prestatieverbetering: organisaties naar hoger niveau brengen qua kwaliteit, servicegerichtheid en financieel rendement
 • Verandermanagement:
  • Herinrichten managementstructuur en versterking positie professionals binnen management
  • Reorganisatie werkprocessen van aanbodgericht naar klantgericht en ketenvorming
  • Cultuurverandering op gebied kwaliteit & veiligheid zorg
 • Bouw en renovatie
 • Versterken van teamwork binnen management en op operationeel niveau
 • Uitbreiden en versterken van externe samenwerking; fusieverkenningen
 • Conflicttransformatie op teamniveau en als structureel onderdeel veiligheidsmanagementsysteem
2011 – heden Imkamp M+A, Velp
Bureau voor bestuur, advies en conflicthantering o.a.:

 • advisering kwaliteits-en veiligheidsbeleid ziekenhuizen en ouderenzorg
 • conflictregulatie
 • community care project Uganda: advisering en uitvoering
 • advisering ontwikkelingssamenwerking zorginstellingen
 • leiderschapscoaching
2003 – 2011 Bestuurder, Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn/Zutphen
Portefeuille zorg, o.a.:

 • Strategie & visie: strategieontwikkeling ter versterking marktpositie en ontwikkeling tot opleidingsziekenhuis met STZ-status;
 • Service en kwaliteitsverbetering: ontwikkeling klantgerichte zorgpaden gekoppeld aan kwaliteitssysteem en service concept;
 • Prestatieverbetering: ombuiging verliessituatie tot structurele rendementsverhoging door stroomlijning zorgprocessen, budgetdiscipline en resultaatgerichte sturing;
 • Cultuurverandering: ontwikkeling medisch teamwork en veiligheidscultuur;
 • Organisatieverandering: herinrichting managementstructuur om eilandencultuur te doorbreken en interne samenwerking te versterken;
 • Externe samenwerking: versterking samenwerking met huisartsen en aanpalende zorginstellingen om te komen tot ketenzorg, continuïteit in zorg en transmurale kwaliteitsverbetering;
 • Innovatie en ondernemerschap: ontwikkeling nieuwe diensten en services voor patiënten en ter uitbreiding werkgebied.
1997 – 2003 Bestuurder, Bethesda ziekenhuis, Hoogeveen
Portefeuille patiëntenzorg:

 • rendementsverbetering door procesherinrichting;
 • verbetering doorstroom patiënten vanuit ziekenhuis door samenwerking met thuiszorg en verpleeghuizen;
 • aanpassing managementstructuur: minder managers en meer handen aan het bed;
 • renovatie.
1994 – 1997 Bestuurder (1-hoofdig), Ziekenhuis Velp:

 • renovatie ziekenhuis;
 • strategische positionering en samenwerking.
1989 – 1994 Directie-assistent ziekenhuis De Weezenlanden, Zwolle
1984 – 1989 Staffunctionaris Provinciale Raad Volksgezondheid, Utrecht
Portefeuille geestelijke gezondheidszorg en algemene ziekenhuizen

Opleidingen

1986 – 1987 Postdoctoraal: Sociale Geneeskunde, tak algemene gezondheidszorg
1978 – 1984 Geneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen
Vrij doctoraal met specialisatie: epidemiologie, beleid en organisatie in de gezondheidszorg
1976 – 1984 Psychologie, Rijksuniversiteit Groningen
1969 – 1975 Atheneum B, Thomas a Kempiscollege, Arnhem

Toezichthoudende functies

2012 Lid Raad van Toezicht Stichting Innoforte, Velp (VV&T-instelling)
2003 – 2011 Raad van Bestuur Gelre Services B.V., Apeldoorn
1997 – 2003 Lid bestuur Stichting Regionaal Laboratorium Groningen
1989 – 1994 Lid bestuur Stichting Revalidatiecentrum Zwolle
1986 – 1989 Lid bestuur Stichting Straathoekwerk Utrecht
1985 – 1988 Lid bestuur RIAGG Centraal West Utrecht
1985 – 1988 Lid bestuur RIAGG Oostelijk Utrecht

Nevenwerkzaamheden

2000 – 2006 Coachingspraktijk voor stressmanagement, leiderschap en vitaliteit
1987 – 1990 Freelance organisatieadviseur

Relevante opleidingen/cursussen/trainingen

2011 Studiereis VS
Veiligheidscultuur, medisch teamwork en bestuurlijke professionalisering medisch specialisten
2011 IMD, Lausanne
Breakthrough Program Senior Executives
2010 QST Safe Skies
Medisch Teamork training (incompany)
2007 University of Durham, UK
European Health Executive Program
2003 Academie voor vitaliteitskunde, Nijmegen
Master Coach Neuro-linguistic programming (NLP)
1998 MetaVisie, Baarn
Psychologie van de Prestatie
1993 De Baak, Management Training Centrum, Noordwijk
Basiselementen financieel-economische besturing
1993 Van Faasen/Van der Vurst Management Training
Persoonlijke en Teamffectiviteit (incompany training)
1992 Rodenstein Consultancy, Zwolle
Incompany managementtraining
1990 Nederlandse Vereniging Ziekenhuis Directeuren
Academisch Jaar: managementtraining
1987 Twijnstra & Gudde Consultancy, Amersfoort
Bouw, organisatie en financiering Ziekenhuiszorg Scandinavië
1989 Nederlands ziekenhuis instituut (Nzi)
Patiëntenlogistiek en planning