Leiderschap

Leiderschap

Wilt u scherp blijven in uw leiderschap en u verder ontplooien? Gericht blijven op uw eigen ambities en in uw eigen kracht blijven?

Imkamp M+A Leiderschap is uw partner om te sparren en te reflecteren op uw leiderschap. Vanuit zijn praktijkervaring kent Maarten Imkamp het klappen van de zweep en kent hij de “blubber”. Uw competenties, persoonlijke stijl en ambities kunnen gespiegeld worden aan de kansen en mogelijkheden van de organisatie.

Als zorgbestuurder weet hij wat leidinggevenden en zorgverleners beweegt en wat zij aan vraagstukken en problemen in hun werk tegenkomen. Zijn ervaring als coach (Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Top Coach) en Psycholoog integreert hij met zijn praktijkervaring en kennis als bestuurder.

Zijn individuele begeleiding is maatwerk en krijgen afhankelijk van de vraagstelling vorm.

Leiderschap is voor Maarten Imkamp naast weten waar je voor staat (visie), het kennen van je eigen sterke en zwakke kanten en deze benutten voor de ontwikkeling en motivering van anderen, dit met als doel een bijdrage te leveren aan het resultaat voor de organisatie en samenleving.

Elementen die aan bod komen zijn:

 • Wat is en wat betekent leiderschap voor jezelf, wat is de eigen persoonlijke stijl en waar liggen ambities;
 • Welke krachtsbronnen/talenten zijn aanwezig om succes te boeken en welke bronnen zijn verder te ontwikkelen;
 • Concrete praktijk vraagstukken.

Bewegen

 • Zelf: continue jezelf blijven ontwikkelen als leider
 • Anderen: mensen motiveren zich te ontwikkelen en in te zetten voor de resultaten van de organisatie
 • Organisatie: richting (visie) geven aan de organisatie en de organisatie daarvoor inrichten
 • Samenleving: naar buiten treden en een bijdrage willen leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

Verbinden

 • Zelf: verbinding zoeken met jezelf, je sterke en zwakke punten kennen en benutten
 • Anderen: verbinden met de organisatiedoelen en met elkaar als team
 • Organisatie: verbinding tussen inhoud en strategie; tussen klant en dienst
 • Samenleving: transparant en toetsbaar zijn; informatie delen