Weerstand, spanning en conflict, brug voor succes en vooruitgang

De kwestie is de conflictsignalen open te benutten als signalen van disbalans binnen een groep en als kans voor verbetering. Het strategisch beleid kan goed doortimmerd zijn, de financiële resultaten gunstig , het kwaliteitsbrevet binnen, maar opeens kunnen interne weerstanden en conflicten de resultaten negatief beïnvloeden. Schade voor de klant en imagoschade zijn het gevolg.

Om succesvolle beweging te creëren richting je doel is naast doortastendheid op strategie en inhoud, bovenal borging van adequate professionele relaties nodig. Lees meer

Apen leren dokters ruzie oplossen

Ziekenhuis wordt veiliger door conflicten structureel te reguleren.

In een complexe organisatie als een ziekenhuis is onenigheid een bijna alledaags verschijnsel. Ruzie maken heeft evolutionaire wortels. Door de achtergronden ervan te begrijpen, is het beter te hanteren. Lees meer

“No one is big enough to be independent of others”

Welke aanpak ondersteunt effectief de ontwikkeling van een aanspreekcultuur? Waar ligt de scheidslijn tussen ‘blame-free’ en “blaming”. Ik wil met deze bijdrage de inspirerende aanpak van de aanspreekcultuur door de Mayo Clinic met u delen.

Bij ‘blaming’ leidt een accent op straffen en het corrigerend aanspreken mogelijk tot het verdoezelen van incidenten. Het belemmert het lerend vermogen van de organisatie. Van Ewijk en Heringa wijzen hier terecht op in hun voorafgaande bijdragen.
Keerzijde van een ‘blame-free’ cultuur is dat er ruimte ontstaat voor anonimiteit. Dit is niet bevorderend voor een directe aanspreekcultuur.
Een werkbezoek aan de Mayo Clinic inspireerde mij. Hun aanpak doet me denken aan die bij de bergsport. Lees meer