Weerstand, spanning en conflict, brug voor succes en vooruitgang

De kwestie is de conflictsignalen open te benutten als signalen van disbalans binnen een groep en als kans voor verbetering. Het strategisch beleid kan goed doortimmerd zijn, de financiële resultaten gunstig , het kwaliteitsbrevet binnen, maar opeens kunnen interne weerstanden en conflicten de resultaten negatief beïnvloeden. Schade voor de klant en imagoschade zijn het gevolg.

Om succesvolle beweging te creëren richting je doel is naast doortastendheid op strategie en inhoud, bovenal borging van adequate professionele relaties nodig.

De druk op professionals in complexe organisaties is groot met weerstand en spanningen als natuurlijk gevolg. Om in de dynamiek van alledag betrouwbare zorg en diensten te leveren, zijn professionals van elkaar afhankelijk. Hoe groter de afhankelijkheid, hoe meer kans op een conflict. Regelmatig vernemen we in de media de trieste gevolgen voor bijvoorbeeld de patiënt van de vastgelopen conflicten binnen professionele organisaties.

Daarom vind ik het structureel reguleren van conflicten belangrijk voor een gezonde organisatie naast strategisch beleid, financieel rendement en inhoudelijke kwaliteit. Door weerstand, spanning en conflicten aan te pakken als een betekenisvol biologisch mechanisme is samen met professionals weer ruimte te creëeren om samen te presteren en vooruitgang te boeken. Als men goed leert om te gaan met spanningen en conflicten en deze met open vizier en respect voor elkaar tegemoet kan treden, wordt ook de aanspreekcultuur binnen de organisatie verbeterd. Het niet willen aanspreken komt vaak voort uit een angst voor spanning en conflict.

De kracht van het mechanisme om spanning en conflict te beschouwen als een disbalans binnen de groep, is ook te zien in chimpansee kolonies. Binnen deze kolonies bestaat een systematiek voor conflictregulatie. Ergens zijn wij als mensen evolutionair gezien dit natuurlijke mechanisme kwijt geraakt. Ondanks onze hoge cognitieve vermogens, zouden wij hierin nog van de apen kunnen leren.

Bookmark de permalink.
  • Deel dit bericht via: