Workshops Conflictregulatie

Workshops Conflictregulatie

Imkamp M+A Conflictregulatie kunt u ook benaderen voor workshops over conflictregulatie. Aan de hand van casuïstiek van de deelnemers verkrijgt men inzicht in de werkingsmechanismen van conflicten. De verschillende interventiemogelijkheden komen hierbij aan de orde.

 

Vechtende Gorilla's

  • “Ze walsen gewoon over ons heen!” De medewerkers van de verpleegafdeling voelen zich niet begrepen door de specialisten.
  • Twee specialisten van de maatschap rollen vechtend over straat. Had escalatie voorkomen kunnen worden?
  • “Als ik haar aanspreek; krijg ik altijd een hele lading over me heen. Ik heb geen zin in een conflict, dus ik houd mijn mond maar.”

Wat leert u?

Aan de hand van casussen uit de praktijk van u en uw collega’s ontwikkelt u nieuwe inzichten en vaardigheden.

U leert de basis van conflictregulatie.

  • U begrijpt conflict als een gedragsbiologisch fenomeen en krijgt inzicht in hoe de psychologische en groepsdynamische werkingsmechanismen werken.
  • U ziet de kansen en oplossingen binnen een conflict en leert de basis aanpak voor interventie.
  • U leert het belang van verzoening en hoe u conflictregulatie structureel in de bedrijfsvoering integreert.

Programma (4 uur)

Deel 1: Inzicht in ruzie en uitzicht op verzoening

Door middel van casussen worden de achtergronden en werkingsmechanismen van conflicten & ruzie in beeld gebracht en geanalyseerd.

Deel 2: Interventie en integratie

Aan de hand van casussen krijgt u inzicht in de interventiemogelijkheden bij conflicten.

Aanpak voor integratie van conflictregulatie in de eigen bedrijfsvoering.

Deel 3: Leren en aanpakken

Persoonlijke leerervaringen van de workshop benoemen en omzetten in actie.